Pár slov o mně

„Když oči říkají něco jiného než jazyk, zkušený člověk se spoléhá především na jazyk očí.” - Ralph Waldo Emerson

Už při dobách studia na střední škole jsem začal pomalu zjišťovat, že komunikace a schopnost vycházet s ostatními lidmi je jednou z nejdůležitějších vlastností člověka. Prosím, nemluvím zde o žádném „podlézání”, pouze oschopnosti domluvit se tak, aby to bylo pro obě strany výhodné. Dříve už někdo řekl: „Pokud jsi se všemi zadobře, děláš něco špatně!”

Tak co v tom mám hledat?

Najednou mě začalo bavit sledovat ostatní při konverzaci – jejich pohyby, výrazy a celkový projev jejich těla, stejně tak jako intonaci hlasu, jeho barvu a artikulaci. Ovšem velké překvapení nastalo ve chvíli, kdy jsem zjistil, že stejnou látku ve škole mohu slyšet od dvou učitelů a pokaždé z toho mám jiný pocit. Došlo mi, že není ani tolik důležité, co daný člověk říká, ale spíš způsob, kterým to sděluje. V této chvíli nemluvím jen o samotné prezentaci mluvčího. I podpůrné prvky, jako vytvořené video-prezentace, učební materiály a další pomůcky byly velmi důležité. Začal jsem tedy více přemýšlet o používaných způsobech, jak lze posluchače zaujmout.

Po nástupu na univerzitu jsem všechny své poznatky a zkušenosti začal pomalu převádět do praxe, učil jsem se „prodat”. Na přednáškách jsem se zabýval spíše způsobem, jakým lektoři sdělovali informace, než samotnou látkou. Jak to tak bývá, většina spolužáků se mi divila, proč chodím na přednášku, po které mám tři hodiny volno, než bude pokračovat další výuka, když bych se mohl raději pořádně vyspat. Ale sledování lektora při výkladu se mi stalo zábavou. Začal jsem si uvědomovat různé přístupy vykládajících k mluvenému projevu  i neverbální stránce výkladu. Některý lektor dokázal pro danou látku nadchnout, jiný dokonale odradit. Někdo měl obyčejné, jednobarevné „PowerPointové” prezentace, ze kterých se kvůli špatnému a jednotvárnému formátování dalo stěží něco vyčíst, natož naučit. Jiný dal studentům k dispozici perfektně připravené materiály, nad jejichž přípravou jistě trávil nemálo času.

V průběhu studia a následně po  nástupu do práce jsem měl možnost setkat se s velkým množstvím lidí, kteří mají skutečně nadprůměrné vědomosti, ale neumí své znalosti předat dál. Chybí jim schopnost zaujmout posluchače, ačkoliv jejich znalosti v daném oboru jsou opravdu velké. Stejnou zkušenost mi sdělil nejeden personalista. Stejně tak komunikace napříč týmem lidí nebo dokonce celou firmou byla často kostrbatá - ovšem zbytečně a často to byla opravdu velká škoda.

Také jsem se občas sám zděsil, jak může fungovat tým lidí a já do něj vůbec nezapadám. Proč se to děje? A proč jinde to není problém? Aha, ono jsme totiž každý trochu jiný a ten svět kolem vnímáme možná odlišně...

K čemu to všechno?

Tento web má za úkol čtenářům nabídnout mé znalosti získané studiem velkého množství materiálů a zkušenosti z praxe. Dostal jsem se do velkého množství různých situací, ve kterých jsem mohl většinu načtených znalostí a zkušeností ze školení a workshopů potvrdit. Zároveň jsem úmyslně některé ze situací vytvářel - komu jsem tím nějak znepříjemnil žití, tomu se omlouvám ☺.

Stěžejní částí je tedy rubrika Články. Veškeré uvedené informace jsou však mými úvahami, čemuž odpovídá i odlehčenější forma psaní, a v žádném případě nelze uvedená fakta a závěry považovat za „dogmata” - slouží spíše jako podklady k zamyšlení.

Dále je možnost využít služeb korektury textů (gramatické, stylistické), informačních analýz a rešerší či tvorby sloganů a marketingových textů.

Předem děkuji za Vaši přízeň.
Ing. Ondřej Škvor - zakladatel