Nabízím korektury těchto textů a dokumentů:

Ceny jsou individuálně upraveny dle náročnosti a dohodnuty před započetím práce

  • Prezentace, firemní dokumenty, manuály, portfolia
  • Reklamní materiály, letáky, brožury, katalogy
  • Veškeré studentské práce (seminární, bakalářská, diplomová)
  • Jakýkoliv autorský text

Dále je možné nabídnout:

  • Informační analýzy a rešerše
  • Tvorba sloganů a titulů

  • Za svou práci ručím do výše ceny zakázky.
  • Cena zakázky je sdělena a odsouhlasena ještě před započetím práce a je tudíž závazná.
  • Každá zakázka má vlastní časový plán.
  • Zajistím i tisk a svázání dokumentů.